Z ubezpieczeń korzysta praktycznie każdy. Osoby fizyczne zawierają polisy na samochody i mieszkania, a przedsiębiorcy ubezpieczają całe floty pojazdów i mienie firmowe. Jak jednak zmienia się polska branża ubezpieczeń? Na jakie trendy warto zwrócić uwagę?

Jak technologia zmienia rynek ubezpieczeń?

Chcąc zaobserwować faktyczny wpływ technologii na biznes, warto zainteresować się branżą ubezpieczeniową. To właśnie towarzystwa ubezpieczeniowe jako jedne z pierwszych wykorzystują nowinki technologiczne.

W branży ubezpieczeniowej takie technologie jak Big Data, czy boty do komunikacji z klientem nie są żadną nowością, a w zasadzie są standardem. Obecnie trwa rozwój prac nad wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji, które przynoszą już pierwsze efekty.

Przykładowo PZU zaczęło już (jeszcze na małą skalę) wykorzystywać sztuczną inteligencję do oceny szkód komunikacyjnych. W ten sposób wysokość należnej sumy odszkodowania ustalić można szybko i praktycznie bez ponoszenia kosztów.

Dziś wielu ubezpieczycieli szuka też sposobu na wykorzystanie technologii, celem ułatwienia komunikacji z klientami. Aktualnie powszechne staje się chociażby zgłaszanie szkód ubezpieczeniowych przez aplikacje telefoniczne. Wkrótce automatyzacji ma zaś ulec infolinia ubezpieczycieli.

Czy popyt na ubezpieczenia ulegnie zmianie?

Co roku Polacy za polisy ubezpieczeniowe płacą miliardy złotych. W porównaniu do Europy Zachodniej polski rynek wciąż jest mało rozwinięty. Sporym problem okazuje się niska świadomość Polaków na temat ubezpieczeń. Przykładowo, szacuje się, że wciąż setki tysięcy pojazdów nie ma ważnego ubezpieczenia OC, które jest przecież obowiązkowe.

Dane rynkowe i przewidywania wskazują jednak na to, że polska branża ubezpieczeń rozwija się, a rozwój ten będzie coraz szybszy. Zaobserwować to można chociażby na rynku komunikacyjnym, gdzie wzrasta popyt na ubezpieczenia dobrowolne, takie jak autocasco.

Segmentem o największej dynamice rozwoju są jednak prywatne ubezpieczenia medyczne. Ich wykupienie pozwala uniezależnić się od NFZ i uzyskać dostęp do prywatnego lekarza bez praktycznie żadnego oczekiwania w kolejkach.

Jakie nowe rodzaje polis pojawią się na rynku?

Rynek ubezpieczeń to dobry wyznacznik zmian zachodzących na świecie. Wkrótce można się spodziewać pojawienia i szybkiego rozwoju nowych ubezpieczeń. Możliwe, że część z nich będzie obowiązkowych.

Obecnie w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej, trwa debata na temat ubezpieczeń dotyczących urządzeń transportu osobistego. Prawdopodobne jest to, że już niedługo użytkownicy np. elektronicznych deskorolek będą musieli wykupić ubezpieczenie OC.

Sektor biznesowy wymaga zaś rozwoju cyberpolis. Takie ubezpieczenia związane są z rosnącym znaczeniem danych przetwarzanych w sieci. Coraz częściej zdarzają się przecież ataki hakerskie, które wykradają np. dane osobowe klientów, czym narażają przedsiębiorców na ogromne straty.

Przewidywania wskazują także na to, że nowe produkty ubezpieczeniowe dotyczyć będą szeroko pojętego ryzyka klimatycznego. Może to doprowadzić do małej rewolucji np. w segmencie ubezpieczeń rolnych.

Divi