W życiu dobrze jest mieć plan i go realizować. W przypadku przedsiębiorców potrzebny jest natomiast biznesplan. Po co go jednak tak naprawdę się tworzy i w jaki sposób go opracować?

Czy biznesplan jest koniecznością?

Czasami biznesplan jest po prostu obowiązkowy ze względów formalnych. Ma to miejsce wtedy, gdy działalność gospodarcza ma być zakładana na podstawie finansowania zewnętrznego, takiego jak dotacje z Urzędu Pracy, czy kredytu.

W takich kwestiach biznesplan i jego jakość mają wpływ na to, czy działalność w ogóle zostanie założona. Tak naprawdę jednak biznesplan powinien stworzyć każdy przedsiębiorca, w tym ten, który interes zakłada wyłącznie na podstawie własnych zasobów finansowych.

Jak stworzyć biznesplan?

Z jednej strony biznesplan powinien spełniać warunki formalne narzucone przez Urząd Pracy, czy bank. Z drugiej strony jego celem jest jednak uzyskanie informacji na temat szans rynkowych przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że każdy biznesplan jest inny i dopasowuje się go do indywidualnego przypadku. Inne podejście powinien zastosować fryzjer w małym miasteczku, a inne dealer samochodowy w wielkiej aglomeracji.

Kilka elementów łączy jednak praktycznie wszystkie biznesplany. Niemal zawsze można w nich znaleźć chociażby analizę SWOT. Jej celem jest precyzyjne określenie mocnych i słabych stron danego przedsiębiorstwa oraz potencjalnych szans i zagrożeń.

Divi