Nieopłacone faktury to spory problem polskich przedsiębiorców. Czasem zaś wystarczy tylko jeden nierzetelny kontrahent, by biznes znalazł się w sporych tarapatach. W jaki więc sposób można windykować swoje należności?

Jak dużym problemem jest brak terminowych płatności?

Chyba każdy przedsiębiorca spotkał się z brakiem otrzymania płatności w terminie. To zaś mogło zachwiać jego bieżącą płynnością finansową i sprawić, że sam nie był w stanie terminowo uregulować płatności za dostawę usług lub towarów.

Problem braku zapłaty potrafi się więc rozrastać niczym domino. Na szczęście zwykle należności są regulowane, choć z pewnym opóźnieniem. Prawdziwy kłopot pojawia się wtedy, gdy kontrahent nigdy nie zamierza opłacić faktury.

Jak wyegzekwować należność?

Proces egzekwowania należności to zwykle przechodzenie z windykacji miękkiej do tej w twardszym wydaniu. Na początku wysyłane są ponaglenia do zapłaty, a następnie próby polubownego rozwiązania problemu z kontrahentem.

Jeśli nie przynosi to oczekiwanego rozwiązania, to rozpoczyna się procedurę twardej windykacji. Coraz częściej polscy przedsiębiorcy sięgają tu po usługi firm windykacyjnych. Wiąże się to z dodatkowym kosztem, jednak znacznie zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego wyegzekwowania płatności. Przed rozpoczęciem współpracy z firmą windykacyjną koniecznie trzeba dokładnie przeczytać umowę. W innym przypadku można narazić się na kolejne kłopoty.

Divi