Chcąc założyć działalność gospodarczą, trzeba mieć na nią pomysł. Często też przedsiębiorca przygotowuje biznesplan. Do rzadkości zależy za to opracowywanie modelu biznesowego. Zwykle jednak warto to zrobić, aby jeszcze lepiej przygotować się do prowadzenia działalności.

Czym jest model biznesowy?

Pod pojęciem modelu biznesowego kryje się usystematyzowany zakres procesów, jakie zachodzą lub mają zachodzić w konkretnej firmie. Opracowuje się go po to, by wesprzeć planowanie strategiczne oraz określić sposób zmaksymalizowania przychodów i zminimalizowania kosztów prowadzenia działalności.

Dobry model biznesowy pozwala też uzyskać holistyczne spojrzenie na przedsiębiorstwo. Uwzględnia on bowiem każdą składową działalności, od sposobu wytwarzania produktów po ich sprzedaż.

W jaki sposób tworzy się model biznesowy?

Sposobów opracowania modelów biznesowych jest multum. Tak naprawdę nie ma jednego wzoru na jego opracowanie. Model biznesowy powinien jednak odpowiadać na konkretne pytania, takie jak:

– Jakie są cele przedsiębiorstwa?

– Jak wytwarzane są produkty?

– W jaki sposób zatrudniani są pracownicy?

– Jakie są źródła pozyskiwania nowych klientów?

– Jaki segment klientów jest priorytetem?

– Co zakłada strategia reklamowa?

To, w jaki sposób odpowie się na te kwestie, zależy od indywidualnej sytuacji. Wskazane jest jednak to, by poza częścią opisową w modelu biznesowym znalazły się też konkretne obliczenia.

Divi